TRI*M High Performance Organization (HiPO)

TRIM_HiPO_infogram

Побудова високоефективної організації

TRI*M High Performance Organization ™ надає комплексний аналіз сильних сторін компанії, можливостей зростання та пріоритетних сфер для змін. Отримані дані дають можливість відслідковувати зміни в динаміці і отримувати чіткі вимірні показники успіху вашої організації.

TRI*M High Performance Organization™ — Побудова високоефективної організації

Працівники компанії — це ключовий актив компанії, запорука її успіху, саме вони створюють основу для побудови тривалих та тісних відносин з клієнтами.

Ефективні організації не обмежуються підтримкою загальної задоволеності співробітників на необхідному рівні, а також прагнуть до високих показників в чотирьох окремих сферах: залучення співробітників, лідерство, розуміння працівниками цілей компанії та ефективність організаційної структури компанії. Успіх у цих напрямках є ключем до зростання компанії.

Успішні, зростаючі компанії мають спільну характерну рису: вони безпосередньо пов’язують залучення і результативність роботи співробітників з можливістю надавати своїм клієнтам щось більше, ніж стандартний набір продуктів і послуг. Розуміння і використання цього взаємозв’язку допомагає досягти кращих результатів у бізнесі.

Такі компанії демонструють цілий набір вражаючих характеристик, що перевищують середній рівень результативності, вони мають розвинену корпоративну культуру, здатну забезпечити зростання компанії у відповідь на виклики мінливих умов бізнесу.

Виклики часу

В сучасних економічних умовах створення успішної організації з максимально залученим персоналом є скоріше необхідністю, ніж розкішшю. Зміна демографічної ситуації та брак фахівців значно ускладнюють підбір потрібних людей з відповідними лідерськими якостями, а утримати талановитого співробітника — ще більш важливе завдання. Молоде покоління приносить із собою нові очікування, методи роботи, життєві цінності; мультикультуралізм підіймає питання етнокультурних відмінностей, співробітники все частіше використовують соціальні мережі для вираження свого ставлення до роботодавців. У той же час, персонал, що спілкується безпосередньо зі споживачами, клієнтами, звертає увагу на постійні зміни в очікуваннях щодо їх обслуговування на кожному етапі взаємодії.

Створюючи цінності для своїх співробітників

Знаючи, що саме поведінка і ставлення співробітників створюють кінцеву цінність продукту або послуги для клієнтів, високо результативні компанії прагнуть, у свою чергу, формувати цінність роботи для співробітників за допомогою мотивації, поліпшення робочого середовища і підвищення задоволення від праці.

Співробітники таких компаній відчувають глибоку співпричетність спільній справі, бачать свій внесок у нього і усвідомлюють, що місія та цінності компанії втілюються в життя з їх участю.

Модель TRI*M High Performance Organization (HiPO) пропонує вам концепцію побудови високорезультативної організації на основі глибокого розуміння сутності відносин з працівниками. Вона оцінює поточний стан бізнесу за чотирма ключовими факторами, а також за специфічними для компанії характеристиками. Ми допомагаємо вам сфокусуватися на підвищенні рівня залучення персоналу, розвитку лідерства, розуміння стратегії і націлення на її реалізацію, а також на зростанні організаційної ефективності.

Питання, які TRI*M High Performance Organization може відповісти:

• Чи є мій бізнес високопродуктивною організацією?
• Наскільки небайдужими є мої співробітники і наскільки вони клієнтоорієнтовані?
• Наскільки сильне лідерство в рамках мого бізнесу?
• Чи мої співробітники діють в інтересах нашої стратегії та цілей?
• Чи в змозі моя організація стати високопродуктивною організацією в умовах прийняття рішень, стосовно ефективності, співробітництва та інноваційного клімату?
• На які дії та інвестиції, я повинен орієнтуватись, щоб зробити мою компанію високоефективною?

Основні переваги використання TRI*M High Performance Organization:

• Комплексна оцінка бізнесу, заснована на чотирьох стовпах: участь співробітників, лідерство, стратегії та цілі, а також організаційні можливості
• Дієві рекомендації та стійкі подальші процеси (наприклад, консультації вивчення того, як працювати на результат, коучинг лідерів, які б сприяли змінам)
• Розробка важливих показників ефективності для використання в планах, та їх прив’язка до фінансових показників
• Більше 100 міжнародних експертів з різних галузей (наприклад, психології, статистики та управління організаційною структурою)
• Більше 200 відповідних критеріїв за більш ніж 20 років досліджень, які були проведені по всьому світу