Дослідження: ставлення інтернет-користувачів України до політиків

Організовувати спільне підприємство, управляти фінансами, будувати власний будинок та виховувати дітей:  інтернет-користувачі України у всіх питаннях віддають перевагу Володимиру Зеленському.

На запитання «Хто з політичних лідерів здатен поліпшити життя в Україні?» більшість голосів респондентів отримав Володимир Зеленський (32%), особливо серед молодої аудиторії (44%). Такі дані дослідження Kantar TNS Online Track 2019. На другому місці – Петро Порошенко (17%). Потім йдуть Андрій Садовий та Святослав Вакарчук (по 12%). Західний регіон частіше підтримує А. Садового, тоді як С. Вакарчука – Північний (по 20%). На п’ятому місці – А. Гриценко та Ю.Тимошенко (9%).

Ставлення до політиків Kantar TNS 1

Організувати спільне підприємство або разом попрацювати найбільше респондентів хотіли б з Володимиром Зеленським (34%). На другому місці – Святослав Вакарчук (16%) та Петро Порошенко (14%), потім – Андрій Садовий (8%). Закриває п’ятірку лідерів — Юлія Тимошенко (5%).

У порівнянні з минулим місяцем, значуще зросла частка охочих співпрацювати з В.Зеленським та П.Порошенком.

Ставлення до політиків Kantar TNS 2

Будівництво власного будинку довірили б, частіше за інших, В.Зеленському (18%), особливо молоді респонденти у віці до 30 років (25%). На другому місті – С.Вакарчук, П.Порошенко та А.Садовий.

Персоною, якій би довірили управління фінансами, для 18% респондентів є В.Зеленський, для 15% — П.Порошенко. Потім, з відривом, названо таких політиків як В.Рабинович, Ю.Тимошенко і  С.Тарута (по 6%), С.Вакарчук та А. Садовий (по 5%). Інші політики набрали менше 5% голосів.

Ставлення до політиків Kantar TNS 3

Виховання власних дітей респонденти довірили б частіше не професійним політикам, а представникам шоу-бізнесу: В.Зеленському (25%) і С.Вакарчуку (16%). Їм же, частіше за інших, опитані довірили б наглядати за хворими / немічними родичами та близькими (16% і 13% відповідно).

У рейтингу в усіх поставлених запитаннях лідером є В.Зеленський. Цікаво, що опитані частіше налаштовані довірити йому виховання своїх дітей, ніж будівництво будинку, управління фінансами та догляд за родичами.

У питанні фінансової довіри В.Зеленський поділяє місце з П.Порошенком, а по готовності довірити близьких людей – з С.Вакарчуком.

Показово що, у порівнянні січнем 2019, по всім запитанням блоку «Ставлення до політиків» значуще зменшилась частка тих, хто обирає позицію «Ніхто/жоден» і зросла частка респондентів, яким важко відповісти або вони відмовляються від відповіді.


Дизайн дослідження: Цільова аудиторія — жінки та чоловіки 18-55 р, міське населення України (окрім Криму та зони ООС). Вибірка 1000 респондентів, квотна за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту.