Дослідження: українці про Майдан

Противники Майдану частіше почали відкрито заявляти про свою позицію. Повторення акцій протесту вважають ймовірним лише близько чверті опитаних.

За даними Kantar  Online Track, відсоток тих, хто підтримували Майдан (активно, матеріально, морально), складає 56% і значуще не змінився у порівнянні з 2018 р. Раніше респонденти, які не підтримували Майдан, уникали відповіді на питання про участь в акціях протесту, тоді як зараз вони активніше заявляють про свою непідтримку.

Участь у Майдані

Мешканці Сходу та Півдня частіше порівняно з вибіркою в цілому вказують, що були проти акцій протесту (по 42%). На Заході значущо частіше в цілому підтримували Майдан (81% проти 56%).

Респонденти з середньою спеціальною освітою значущо частіше вказували, що були проти Майдану у 2013-2014 році (39%).

Можливість майбутнього Майдану

Ми спостерігаємо сталий тренд на зниження протестних настроїв у суспільстві, який посилився в поточному році у зв’язку зі зміною влади в країні, яка поки користується значним рівнем підтримки серед населення.

На даний момент, лише близько чверті опитаних вважають ймовірними масові протестні акціі в країні (23%). Порівняно з 2018 роком частка таких респондентів значущо зменшилась. Водночас частка респондентів, які вважають «наступний Майдан» малоймовірним, значущо збільшилася і наразі становить 50%.

Респонденти з низьким матеріальним становищем і жінки значуще частіше порівняно з вибіркою в цілому вагалися з відповіддю (19% та 16% проти 12%). Молодь значуще частіше обирала нейтральну оцінку ймовірності «наступного Майдану» (20% проти 15% по вибірці в цілому). Респонденти з середньою спеціальною освітою значуще частіше визнавали повторення акцій протесту малоймовірним (12% проти 19% по вибірці в цілому).


Kantar Online Track – проект, започаткований у 2014 році за ініціативи та фінансування Kantar Україна для щомісячного вимірювання та аналізу громадської думки щодо головних подій України. Отримані дані на регулярній основі забезпечують інформацією виробників, медіа та різні інститути країни.

Опитування репрезентує міське населення України, яке користується Інтернетом у віці 18-55 років за статтю, віком, типом населеного пункту, регіону (проникнення інтернету в цій групі – 84%). Обсяг вибірки 1000 респондентів.