Українці незадоволені діяльністю вищих державних органів

Згідно березневого опитування TNS On-line Track, громадяни України не задоволені роботою Президента, Кабінету Міністрів і Верховної ради.

Протягом останніх 4-х місяців спостерігається тенденція поступового зниження рівня задоволеності діяльністю Президента. Так, більше половини респондентів (52%), повністю або скоріше не задоволені діяльністю Президента, тоді як сумарна частка задоволених становить 19%.

Традиційно, у Східному регіоні значно більше тих, хто зовсім не задоволений діяльністю Президента (34%), значимо менше таких респондентів — у Західному (16%) та Північному регіонах (14%).

ukraincy-ne-dovolny-vysshih-gosudarstvennyh1

 Така ж тенденція простежується й у ставленні українців до діяльності Кабінету Міністрів. Лише 8% респондентів повністю чи скоріше задоволені діяльністю Кабінету Міністрів, в той час як в основному або зовсім не задоволені — 69%. При цьому індекс оцінки Кабінету Міністрів істотно нижче індексу оцінки діяльності Президента.

ukraincy-ne-dovolny-vysshih-gosudarstvennyh2

Індекс задоволеності діяльністю парламенту значуще не змінився і перебуває на рівні індексу оцінки Кабінету Міністрів.

У березні майже ¾ респондентів абсолютно або скоріше не задоволені діяльністю Верховної Ради. Тільки 8% вважають діяльність парламенту частково або повністю задовільною.

Серед жителів Східного регіону значимо більше тих, хто оцінює діяльність парламенту абсолютно не задовільно (42%), менше таких респондентів — у Західному регіоні (23%).

ukraincy-ne-dovolny-vysshih-gosudarstvennyh3


Третя хвиля дослідження проводилася з 13.03.2015 — 18.03.2015 методом он-лайн опитування. Географія дослідження: Вся Україна, міське населення. Цільова аудиторія: чоловіки і жінки у віці від 18 до 55 років. Вибірка — 1000 чоловік, квотна за статтю, віком, регіоном та розміром населеного пункту.


 

Індекс — показник, побудований на основі середніх значень відповідей респондентів за шкалою нормованою в діапазоні від 0 до 100, де 0 відповідає найбільш негативному значенню шкали, а 100 — найбільш позитивного. 50 — медіана, яка дозволяє ідентифікувати поточне значення як вище або нижче середнього по вибірці. Індекс побудований для зручності відстеження динаміки, в силу своєї чутливості, і для зручності порівняння між собою показників з різними шкалами.