Задоволеність діяльністю Президента та Уряду знизилась за останній рік

Дані опитування TNS On-line Track за грудень 2015 року демонструють, що  за останній рік задоволеність діяльністю Президента суттєво знижується.

president1У грудні 60% опитаних незадоволені діяльністю Президента, а сумарна частка тих, хто оцінює діяльність Президента задовільно складає 14%.

Серед жителів Східного регіону значуще більше тих, хто зовсім незадоволений діяльністю Президента (38%), значуще менше таких оцінок – серед жителів Західного регіону (23%).

Жителі Києва частіше нейтрально оцінюють діяльності Президента (32%).

Така сама тенденція істотного зниження рівня задоволеності протягом 2015 року спостерігається і для оцінки діяльності Уряду. Так, за рік, індекс задоволеності діяльністю Уряду знизився з 28,6 пунктів у грудні  року до 19,4 у грудні 2015.

urad2¾ респондентів не задоволені діяльністю уряду, лише 7% оцінюють діяльність Кабміну задовільно.

Серед жителів Східного регіону значуще більше тих, хто зовсім незадоволений діяльністю уряду (56%), значуще менше таких оцінок дають жителі Києва (33%) і Центрального регіону (36%).

А от значення індексу задоволеності діяльності Верховної Ради України менш ніж за рік залишилось стабільно низьким.

vru3Після періоду поступового зниження протягом останніх півроку, значення індексу оцінки діяльності парламенту значуще підвищилось у грудні до рівня липня цього року.

У грудні певна частка вкрай негативних оцінок перейшла до менш негативних, таким чином зрівнялись відсотки тих, хто зовсім незадоволений діяльністю парламенту і тих, хто скоріше незадоволений. А ось відсоток тих, хто оцінює діяльність Верховної Ради повністю задовільно збільшилась і стала 4%.

Сумарна частка позитивних оцінок складає 7%, сумарна частка негативних – 77%.

Серед жителів Північного регіону значуще більша частка тих, хто скоріше задоволений діяльністю парламенту (8%).


Опитування проводилось методом он-лайн опитування з 18.12.2015 – 24.12.2015. Географія дослідження — вся Україна (крім АРК), міське населення, чоловіки і жінки у віці 18-55 років. Вибірка 1000 респондентів, квотна за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту.

Індекспоказник, побудований на основі середніх значень відповідей респондентів за шкалою нормованою в діапазоні від 0 до 100, де 0 відповідає найбільш негативному значенню шкали, а 100 — найбільш позитивному. 50 — медіана, яка дозволяє ідентифікувати поточне значення як вище або нижче середнього по вибірці. Індекс побудований для зручності відслідковування динаміки, є більш чутливим до коливань значень і зручним для порівняння між собою показників з різними шкалами.